Ecstatic Dance

פאול קור 16, תל אביב

אני מאושר להזמין אתכם לסדנת "אקסטטיק דאנס"
מזה שנתיים שעולם התנועה האורגנית של הגוף מרפאה אותי.
אני מזמין אתכם למפגש בו אחלוק אתכם את העולם המופלא הזה.
אקסטטיק דאנס היא סדנה בת שעתיים בה נלמד לשחרר התניות שיושבות עלינו כבר מתקופת היסודי.
נלמד לשחרר את המחשבות ולאפשר לגוף לזוז בצורה עצמונית.
ניצור ביחד עולם מכיל ומרפא.
עלויות הכניסה ייתרמו כולם לפלא לטובת שימור הראה הירוקה המופלאה הזו